Vision og værdier

Vores fælles vision

Vi er kendte for, at vi er et læringssted, hvor børnene er i centrum, og hvor kreativiteten blomster, og det summer af liv og glæde. 

Vi bruger fri for mobberi i vores pædagogiske arbejde og har kompetencer indenfor Marte Meo, så vi også er kendte for at kunne noget særligt overfor de børn, der kræver noget særligt. 

Vi har to pædagoger, der har taget uddannelsen som Marte Meo terapeuter.

Vi lærer børnene jordnære ting, så de forstår sammenhængen i naturen. Grønne spirer er en ledetråd i arbejdet, og vi udarbejder hvert år nye mål til handleplan, for at kunne blive ved med at hejse det Grønne spire flag. 

Når forældrene afleverer Deres børn bliver forældrene hørt, og vi har altid tid til forældrene i det daglige. 

Personalet siger yes, jeg skal på arbejde i dag og møde mine kollegaer. 

Vi er en fast gruppe af personale, hvor vi er tydelige på det, vi gør og på vores værdier. 

Vi er en uddannelses institution, hvor de pædagoger der vejleder har PD modulet i vejledning.

Fortællingen om vores værdier

Tryghed, tillid, ærlighed, nærvær, tydelig, anerkendelse og lytte er alle meget vigtige ord, og vi vil gerne, at de også afspejler sig i organisationens værdier. Vi skal altid være meget tætte på børnene, så vi udefra kan betragtes som en tryg familie. 

Det er de voksnes ansvar at gå foran, så børnene ser os som nogle tydelige rollemodeller, de altid kan stole på, for når en voksen har sagt noget, er det altid rigtigt. Vi giver plads til børnene og følger deres spor, så vi på den måde kan støtte op om de initiativer, børnene viser. 

Når vi arbejder sammen i personalegruppen, kan vi altid overlevere opgaver til hinanden, for vi kender alle de interne aftaler, vedr. de enkelte børn. Vi er gode til at lytte til hinanden, så vi på den måde anerkender hinandens arbejde. 

Det er vigtigt, at vi kender de krav og forventninger, der er til opgaveløsningen, og at ledelsen er tæt på i det daglige og ved, hvad der sker i det pædagogiske arbejde i grupperne. Vi arbejder i en institution, der har fokus på natur og pædagogik, vi lærer børnene jordnære ting, så de forstår sammenhængen i naturen, og så udnytter vi de muligheder, der er i skoven.

Siden er sidst opdateret 14. november 2018