Sygdom

Hvis jeres barn er sygt eller har en smitsom sygdom, er det vigtigt at I som forældre giver os besked herom.

Vi følger i Troldebo Sundhedsstyrelsens retningslinjer omkring syge børn i daginstitution og modtager ikke syge børn med feber/ smitsomme sygdomme, dels af hensyn til barnet som behøver særlig pasning og pleje der ikke er muligt at give i institutionen, men også af hensyn til smittefaren for de andre børn. Derfor må jeres barn kun komme i børnehave, når det ikke længere smitter og er helt raskt. I tilfælde af Roskildesyge anbefalet dog 2 dage hjemme efter at diare og opkast er ophørt.

Sundhedsstyrelsen betegner et barn som værende raskt, når barnet er feber- og symptomfri, samt på sædvanlig måde kan klare at opholde sig i institutionen. Det vil sige, at barnet skal kunne deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at kræve særlig pasning.

Her vurderes barnets almene tilstand:

  • Har barnet sygdomstegn (smerter, feber, udslæt osv.)?
  • Har barnet det godt?
  • Opfører barnet sig, som det plejer?
  • Kræver barnet særlig pasning/omsorg?

I tilfælde af tvivl omkring om barnet er sygt eller ej, beder vi jer kontakte lægen.
Hvis jeres barn bliver sygt, mens det er i Troldebo, vil I som forældre blive kontaktet, så barnet kan komme hjem så hurtigt som muligt.

Ved akut lægebehov vil vi selvfølgelig sørge for at barnet kommer til lægen hurtigst muligt og bede jer om at møde os der.