Politikker

Politikker og principper
 • Forebyggelse og tidlig opsporing
 • Søvnpolitik
  Børn der sover i Troldebo

  Hjerner elsker søvn – så derfor vækker vi ikke børn.

  Som udgangspunkt kan man fra en hjernemæssig vinkel lægge ud med at sige - søvn er livsnødvendig for os alle, og små børn kan ikke sove for meget, men de kan afgjort sove for lidt.

  Søvnen har ikke kun betydning for kroppens hvile og genopbygning da mangel på søvn kan påvirke:

  • immunforsvaret
  • hukommelse
  • indlæring

  Undersøgelser viser, at hvis mennesker den ene dag indlærer noget nyt og derefter får forstyrret eller ødelagt søvnen, så vil den følgende dags indlæring være dramatisk forringet.

  Det lille barn skal bruge søvnen til, at lægge alle de mange sanseindtryk og oplevelser fra de vågne timer om dagen på plads i hjernen.

  Selv helt små børn fungerer på samme måde som voksne, - søvn kan trænes, middagssøvn skal ikke afbrydes, jo mere de sover, jo mere kan de sove, og det er læringsmæssigt givet godt ud.

  Det er imens børnene er helt små, at meget nyt skal læres på ekstremt kort tid!

  Når børnene sover i krybberne til middag er de typisk i vuggestuen, og her er den ikke afbrudte middagssøvn rigtig vigtig. Det er der en god ramme for her.

  Vi vækker ikke barnet, men forældre er selvfølgelig velkomne til at tage barnet med, selvom det sover.

  Når børnene er 2 år, sover de ikke længere i krybber men på små senge indendørs, så her sover de typisk lidt mindre, fordi Deres søvnbehov bliver mindre og samtidig bliver der rumsteret lidt, når børnene vågner på forskelligt tidspunkt.

  I en overgangsperiode vil vi være fleksible, hvis børnene f. eks. kun skal sove hver anden dag. Eller at de skal sove, hvis vi i samråd med børnene, mener de har behov for det.

  Citater fra:Ann-Elisabeth Knudsen - Lektor Cand. mag i dansk og psykolog og har siden 1996 arbejdet med neuropsykologi og hjerneforskning.

 • Kostpolitik
  Uden mad og drikke, dur helten ikke

  Det skal faktisk tages helt bogstaveligt.

  Selv den dyreste bil kan ikke køre uden benzin og smøring i ny og næ, det ved alle.

  Desværre behandler vi ikke altid vores børn ligeså godt som de firhjulede. Mange danske børn lider under decideret fejlernæring.

  Et barn der ikke får fyldt energidepoterne op, orker i sagens natur ikke at bevæge sig tilstrækkeligt. 

  De fleste af jer forældre, har valgt at jeres barn skal gå i Troldebo Naturbørnehus, fordi I ved at det er sundt med masser af frisk luft og motion.

  Da kosten har stor betydning for børns trivsel/opvækst, har det været vigtig for os at udfærdige en kostpolitik for Troldebo.

  Vi beskriver hvordan vi arbejder med kosten i institutionen, men håber også at den kan være til inspiration og oplæg til samarbejde med børnenes hjem om kosten.

  I udarbejdelsen har vi arbejdet ud fra Sundheds- og Levnedsmiddelstyrelsens anvisninger og desuden Slagelse Kommunes Kostpolitik.

 • Troldebos principper

  Vores institution er opbygget i praksisfællesskaber.

  Den fælles virksomhed

  struktur, samarbejdspartnere, vores fælles opgave. 

  Vi bruger materialet fra fri for mobberi i vores praksis.

  Fælles repertoire

  Hvordan vi udfolder vores principper, herunder især vores pædagogiske grundholdning om at være naturbørnehus. 

  Gensidigt engagement

  Det forpligtende engagement vi alle lægger i arbejdet. 

  Grundlæggende skal alt give mening!

  Brobygning

  • Hvordan vi brobygger fra vuggestue til børnehave og hvordan vi finder sammen om den fælles virksomhed, fælles repertoire og gensidige engagement. Det er hele arbejdet med at skabe sammenhæng, så vi er et børnehus. 

  Struktur

  Vuggestue

  • Troldespirer 0-2 år
  • Brune græshopper 2-3 år

  Børnehavegrupper aldersintegrerede

  • Grønne græshopper 3-5 år
  • Små sommerfugle 3-5 år

  Førskolegruppe

  • Sommerfugle 5-6 år

  ”Grønne spirer”

  • Vi er grøn spire institution og følger anvisningerne for grøn handleplan samt at laver projekter, der gør at vi kan modtage det ”Grønne spire flag” hvert år. Vi har nedsat en styregruppe til dette. ”Grønne spirer” skal bl.a. danne grundlag for at arbejde med de 6 læreplanstemaer.

  Pædagogik

  • Vi skal planlægge vores ture i skoven ud fra vores aktuelle valg af læreplanstema og inspireres ud fra ”Grønne spires” aktivitets ark.