Stuer

Her kan du læse om vores fordeling

Vuggestuen

  • Troldespirer 0 - 3 år
  • Rumpetrolde 0 – 3 år

Børnehavegrupper aldersintegreret

  • Bjergtrolde 3 – 5 år
  • Havetrolde 3 – 5 år

Førskolegruppe

  • Skovtrolde 5 – 6 år 

I Troldebo har vi den politik at børnene flytter fra vuggestuen og til børnehaven d. 1 i den måned, som de fylder 3 år.