Stuer

Her kan du læse om vores stuer

Vuggestuen

  • Troldespirer 0-2 år
  • Brune græshopper 2-3 år

Børnehavegrupper aldersintegrerede

  • Grønne græshopper 3-5 år
  • Små sommerfugle 3-5 år

Førskolegruppe

  • Sommerfugle 5-6 år

Børnene er i aldersopdelte grupper, hvor hvert barn har en primærvoksen. Vi arbejder i disse grupper primært om formiddagen 4 dage om ugen, hvor vi arbejder med bestemte temaer.

Hele ugen er der eftermiddagsaktivitet kl. ca. 13.00, hvor et personale har ansvaret for indholdet.

Fredag formiddag har vi fællesaktiviteter på scenen, hvor grupperne på skift står for aktiviteten.

Naturen er vores fælles udgangspunkt, så vi bruger skoven og den omkringliggende natur meget.