Pædagogisk læreplan

Naturen er forunderlig med masser af muligheder for børn og voksne. Den er et fantastisk lærerum med et væld af udfoldelse på alle årstider.

Det er i Naturen og udelivet at vi finder inspiration til de daglige aktiviteter med børnene i Troldebo.

Denne læreplan beskriver det pædagogiske arbejde i Troldebo naturbørnehus. Den tager udgangspunkt i dagtilbudsloven samt den vedtagne børne og unge politik i Slagelse Kommune.

Desuden er kostpolitikken for Slagelse Kommune samt virksomhedsaftalen mellem Slagelse Kommune og Troldebo inddraget. 

I Troldebo tager det pædagogiske arbejde også afsæt i institutionens værdier, de aktuelle børnegruppers behov, årstider og traditioner.

Vi arbejder med at revidere den pædagogiske læreplan i forhold til den nye lovbefalede Master for en ny styrket pædagogisk læreplan.

Siden er sidst opdateret 23. januar 2019