Nyhedsbrev januar

Især vores arbejde med ”Troldebos kogebog”, danner grundlag for modtagelse af det grønne flag.

Velkommen til alle nye forældre og børn! 

1 februar starter Oscar hos de små sommerfugle, og Elias starter hos de grønne græshopper. 

Så er vi godt i gang med det nye år 2019. Vinteren lader vente på sig. Der har været en enkelt omgang snefnug, som dog lige har fået kælkene frem!

Den nye gruppe Troldeungerne er kommet godt fra start og er ved at finde sine egne ben. Det er i den forbindelse rigtig godt at se, hvordan børnene trives i de nye omgivelser. De kender selvfølgelig hinanden fra tidligere, men der sker noget, når en ny gruppe børn skal finde ud af det sammen. Pludselig får de en ny rolle og vokser meget tit med opgaven. 

Det er i det hele taget godt at se, hvordan børnene udvikler sig i de forholdsvis små børnegrupper, vi har i Troldebo. Det er især om formiddagen, at det kommer til udtryk. 

Styrket pædagogisk læreplan

Vi har lige været til ”kick off” i forbindelse med den nye styrkede pædagogiske læreplan. Her var vi samlet ca. 700 medarbejdere og bestyrelses repræsentanter. Det betyder, at vi har sat en ny proces i gang, som fortsætter hen over året, hvor vi samtidig også skal deltage i forskellige kursusforløb. 

Det nye er, at legen har fået en meget central rolle. Det har den altid haft i Troldebo, så det bliver ikke en stor forandring. Det der især er kommet i fokus er, at legen er en aktivitet de voksne også i højere grad skal deltage I og ikke I samme grad som tidligere blot observere børnenes leg ved siden af, men gøre det imens vi leger sammen med børnene. Dette vil I høre meget mere om.

Legepladsen

Vi er stadig i gang med at opdele legepladsen i forskellige rum, hvor vi præsenterer forskellige lege for børnene. Dette er godt i tråd med den nye pædagogiske læreplan. Vi vil fortælle mere om dette, når vi er længere fremme i processen. I vil hen over året få flere informationer om det nye der sker med læreplanen.

Grønt flag

Vi har igen fået det grønne flag i forbindelse med godkendelse af den handleplan, som vi har arbejdet med hen over året. Det er især vores arbejde med ”Troldebos kogebog”, der danner grundlag for modtagelse af det grønne flag. 

Vi har nu aftalt, at alle grupper har en maddag en gang om måneden, hvor de laver mad over bålet. Det kan enten være retter fra kogebogen eller nye retter til kogebogen.

Invitation! 

Fredag den 1. februar imellem kl. 14:30 til 16 er alle forældre inviteret til ”fest”.

Vi vil fejre, at vi har fået det ”Grønne flag”.

Forældrebestyrelsen bager særlige ”naturkager” kager til lejligheden, vi serverer kaffe/te varm saftevand og hejser det grønne flag! 

I forbindelse med det grønne flag er vi nu i gang med at lave handleplan for det næste års flag, for det er en proces, der kører hvert år! Den hører i nærmere om, når den er klar! 

Mange hilsner fra os alle i Troldebo!