Nyhedsbrev april

Læs om vores strukturændringer i Troldebo

Jeg vælger, at skrive et kort nyhedsbrev om de strukturændringer, vi foretager henover sommeren, så de er klar, når vi starter op efter sommerferien i uge 33. 

Vi får en del nye børn allerede fra maj måned, det gælder især de mindste vuggestuebørn. Så det er derfor, vi er nødt til at reagere nu. 

Struktur 

Vi har en struktur her i Troldebo, hvor børnene er inddelt i grupper efter deres alder f.eks. Troldespirerne 0 til 2 år og de brune græshopper 2-3 år. 

Inden for disse grupper har vi 2 gange om året flyttet børnene i en anden gruppe, når de aldersmæssigt tilhørte den næste gruppe. Det syntes vi gav god mening, så vi havde børn i samme alder sammen for bedre at kunne give dem de rette udfordringer i forhold til alder. 

Bagsiden af medaljen har været de mange skift for både børn og voksne, desuden betyder det også, at når der kommer nye børn fra dagplejen, starter de alle op i de grønne græshopper. (Gruppen bliver meget stor). 

Den nye struktur 

Den nye struktur er fremover, at børnene fra de er 3 og 4 år er i 2 alders integrerede børnehavegrupper med så vidt muligt de samme voksne. Det betyder, at børnene kan være sammen med de samme børn om formiddagen i ca. 2 år, og samtidig så vidt muligt også de samme voksne. Det betyder også meget at de mindre børn kan lære af de lidt større.

Alle får besked inden sommerferien om, hvordan vi har fordelt børnene i de 2 grupper. 

I vuggestuen vil Adam, Sara, Jonathan R., Luna og Vitus flytte ind til de brune græshopper fra 1. juni og samtidig vil Henriett og Freja (forventes) tage ca. 5 børn fra de brune græshopper og lave en mindre gruppe om formiddagen et andet sted i Troldebo. (Henriett og Freja er der en ad gangen).

I vil få nærmere orientering om, hvordan det rent praktisk skal foregå i dagligdagen. Det vil samlet betyde, at vi kan tage os bedre af de enkelte børn, når grupperne ikke bliver for store. 

Sommerferie 

I sommerferien er vi alle sammen, men vuggestuen er åben, som den plejer gennem hele sommeren, og der vil være voksne fra det faste personale, dog ikke i hele åbningstiden.

Fra den 13. august (uge33) flytter Elliot, Kai, Magne og Valdemar ind til de brune græshopper. 

De små sommerfugle vil fra uge 33 være førskolegruppe. De efterfølgende år vil førskolegruppen være dannet af børn de største børn fra de 2 børnehavegrupper. 

Forårshilsner fra os alle i Troldebo.